Handbike via de PGB (Persoonsgebonden Budget)

Frontline-Handbike levert het liefste zonder tussenhandel. Wij leveren dan dus rechtstreeks aan u als klant (of met behulp van een PGB). Daarmee realiseren we een zo laag mogelijke aanschafprijs. Iedere tussenschakel vraagt immers een bepaalde marge die bovenop onze prijs komt.

Wij gunnen u die marge en vragen een eerlijke en reële prijs voor ons product.

Dat heeft gevolgen voor het aanvragen van het hulpmiddel. U zult merken dat onze Frontline handbike bij de gemeenten in het zogenaamde WMO-pakket ontbreekt. Immers, hun vaste hulpmiddelen leverancier waar ze zaken mee doen verdient niets aan ons product en neemt onze Frontline handbike daarom niet op in haar programma. Een Frontline handbike in bruikleen verkrijgen is daarom in veel gevallen uitgesloten.

Maar er is een alternatief! U kunt altijd bij de gemeente een PGB aanvragen voor een elektrisch ondersteunde handbike. U krijgt dan een vast bedrag op uw rekening gestort en hiermee kunt u overgaan tot de aanschaf van de bike van uw keuze.

Is het PGB voldoende voor een Frontline? Wij zeggen “JA”!

Indien de WMO van uw gemeente een elektrisch ondersteunde handbike verstrekt dan zal in veel gevallen het beschikbare PGB bedrag voldoende zijn om een Frontline handbike aan te schaffen. Dit omdat de gemeente het beschikbare bedrag spiegelt aan het meest adequate product uit ‘hun’ eigen pakket. Omdat onze kostprijs en marges lager zijn durven we bovenstaande stelling wel uit te spreken.

Wel kan het zijn dat u toch nog iets moet bij betalen. De bijdrage is niet bij iedere gemeente even hoog en sommige gemeenten vragen een eigen inkomensafhankelijke bijdrage voor dergelijke hulpmiddelen. Dat is onafhankelijk of het hulpmiddel in bruikleen verstrekt wordt of via een PGB.

Inclusief onderhoud?

Een handbike, ondersteund of niet, heeft regelmatig onderhoud nodig. Hoe doet u dat als u deze voorziening heeft aangeschaft via een PGB? U kunt immers niet meer terugvallen op de vaste leverancier van de gemeente. Allereerst is bij het vaststellen van het PGB bedrag een percentage opgenomen voor reparatie en onderhoud. Daarnaast geven wij twee jaar volledige garantie dus inclusief de accu en motor op onze Frontline handbike. Slijtagedelen zoals remmen en banden vallen er buiten maar daar heeft u immers een PGB bedrag voor gereserveerd.

De gemeente is het verplicht!

Er zijn een aantal gemeentes in Nederland die soms de schijn op houden dat het verplicht is om een handbike uit te zoeken bij een bij de gemeente aangesloten leverancier. Dit is pertinente onzin! De gemeente is namelijk verplicht om de meest adequate oplossing te bieden, ook als deze buiten het aanbod van de WMO tussenpartijen valt.

Enkele wetsartikelen die deze stelling kracht bij zetten:

Wmo-artikel 2.3.6
– Met een pgb kunt u een hulpmiddel van derden betrekken (lid 1). Hiermee bent u dus niet aangewezen op het standaardpakket dat gemeente heeft ingekocht.
– Als cliënt mag u zelf kiezen voor een pgb (lid 1).
– U moet (lid 2a) wel redelijkerwijs in staat zijn dit zelf te bepalen en te beheren, al dan niet met externe hulp.
– U moet er zelf om vragen (lid 2b)
– De uitgekozen spullen mogen niet gevaarlijk of heel slecht zijn (lid 2c)
– De spullen moeten geschikt zijn voor het doel, een rolstoel moet bijvoorbeeld kunnen rijden (lid 3).

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het aanschaffen van een handbike via een PGB? Neem dan contact met ons op!